Aanmelden als lid van TTC Decokay Emmen

Aanmelden als lid van TTC Decokay Emmen kun je doen door het invullen van een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen in de kantine van de club.
Voor informatie kun je ook altijd bellen met de leden van het bestuur.